A model for all? Disputes over the concept of recidivism risk assessment Cover Image

Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy
A model for all? Disputes over the concept of recidivism risk assessment

Author(s): Jana Chojecka
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Criminology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: Model RNR; szacowanie ryzyka recydywy; Good Lives Model; potrzeby kryminogenne; prewencja; oddziaływania resocjalizacyjne

Summary/Abstract: Wypracowany w Kanadzie Model Risk-Need-Responsivity spotyka się z szeregiem zarzutów i wątpliwości płynących od teoretyków i praktyków resocjalizacji. Niniejszy tekst jest próbą przybliżenia dyskusji trwającej na świecie, której osią są pytania, czy można szacować ryzyko powrotu do przestępstwa, a jeśli tak, to jakie kryteria należy przyjąć, a także jak powinny być konstruowane oddziaływania korekcyjne, by były one skuteczne i efektywne.

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-100
  • Page Count: 16
  • Language: Polish