The Priestly Ministry of the Prison Chaplain as Perceived by Convicts in Light of Own Research Cover Image

Posługa religijna kapelana więziennego w percepcji osadzonych w świetle badań własnych
The Priestly Ministry of the Prison Chaplain as Perceived by Convicts in Light of Own Research

Author(s): Kazimierz Pierzchała
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Theology and Religion, Religion and science , Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: kapelan więzienny; więzień; posługi religijne

Summary/Abstract: przeprowadzone badania przekonują o efektach, jakie uzyskuje się w resocjalizacji osadzonych, a także o celu, jaki przyświeca wychowawczej roli kapelana więziennego. Jest to przede wszystkim profilaktyka zachowań patologicznych realizowana poprzez różne formy oddziaływania wychowawczego.

  • Issue Year: 10/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 245-258
  • Page Count: 14
  • Language: Polish