Śmierć: nadanie sensu czy odebranie znaczenia? Analiza filozoficzna dramatu Przy drzwiach zamkniętych Jeana-Paula Sartre’a Cover Image

Śmierć: nadanie sensu czy odebranie znaczenia? Analiza filozoficzna dramatu Przy drzwiach zamkniętych Jeana-Paula Sartre’a
Śmierć: nadanie sensu czy odebranie znaczenia? Analiza filozoficzna dramatu Przy drzwiach zamkniętych Jeana-Paula Sartre’a

Author(s): Joanna Roś
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 193-198
  • Page Count: 6
  • Language: Polish