Racjonalia: From the Point of View of the Humanities Cover Image

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki
Racjonalia: From the Point of View of the Humanities

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Philosophy, Social Sciences, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2083-9952
Online-ISSN: 2391-6540
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

W "Racjonaliach" są publikowane teksty dotyczące problematyki z pogranicza szeroko pojętej filozofii, humanistyki i nauk społecznych. Teksty są publikowane w jednym z dwóch działów: badawczym albo informacyjnym. Tekstem badawczym jest w szczególności: artykuł, komunikat, polemika, przekład, esej. Tekstem informacyjnym jest w szczególności: recenzja, sprawozdanie, zapowiedź. 

Obszary badawcze:

aksjologia, bioetyka, estetyka, etyka stosowana, fenomenologia, filozofia człowieka, filozofia edukacji, filozofia historii, filozofia kultury, filozofia muzyki, filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia religii, filozofia społeczna, filozofia sportu, metodologia nauk humanistycznych, nauka a wiara, strategie argumentacji w filozofii humanistycznej, pogranicza filozofii i antropologii, historii, pedagogiki, politologii, psychologii, religioznawstwa, socjologii i innych nauk społecznych, a także językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, muzykologii, teologii.

Autorem publikacji na łamach czasopisma "Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" (zwanych dalej "Racjonaliami") może być student studiów licencjackich (I stopnia), uzupełniających magisterskich (II stopnia), doktoranckich (III stopnia), jednolitych magisterskich, podyplomowych albo pracownik naukowy uczelni wyższej. Redakcja może zezwolić na publikację tekstu osoby niebędącej studentem ani pracownikiem naukowym.