The report of National Scientific Conference

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne metody, strategie, formy pomocy”
The report of National Scientific Conference "The areas of counseling and social support. Traditional and alternative methods, strategies, forms of assistance"

Author(s): Aneta Baranowska
Subject(s): Family and social welfare, Conference Report
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Summary/Abstract: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne metody, strategie, formy pomocy”, Poznań, 22 października 2014 roku Report of National Scientific Conference "The areas of counseling and social support. Traditional and alternative methods, strategies, forms of assistance"

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 259-263
  • Page Count: 5
  • Language: Polish