[rev.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów
we współczesnej szkole. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, pp. 170 Cover Image

[rec.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, ss. 170
[rev.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, pp. 170

Author(s): Maria Janukowicz
Subject(s): Education, Book-Review
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: review of book

Summary/Abstract: Review of: Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015).Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniówwe współczesnej szkole. Warszawa: OficynaWydawnicza Difin SA.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 8
  • Page Range: 285-289
  • Page Count: 5
  • Language: Polish