Reviews Cover Image

Ocjene i prikazi
Reviews

Author(s): Hamza Lavić, Liridon Kadriu, Amela Bašović, Munir Drkić, Hadžija Hadžiabdić, Madžida Mašić
Subject(s): Book-Review
Published by: Gazi Husrev-begova biblioteka

Summary/Abstract: Mustafa Jahić, GRAMATIČKA STILISTIKA KUR’ANA: Sintaksički i semantički aspekti kur’anskoga iskaza, Kulturni centar „Kralj Fahd“, Sarajevo, 2015, str. 480. KUR`AN-I KERIM, PËRKTHYER SHQIP NGA FETI MEHDIU, PRISHTINE, 2015, PP. 542. (PREVEO NA ALBANSKI JEZIK FETI MEHDIU) PRILOZI ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU 65/2015, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016, str. 378. Huseyin Turkmen, TURKIYE KUTUPHANELERI YAZMA ESERLER KATALOGLARI 1923-2006: Kitabevi, 263. str. İstanbul, 2010. Namir Karahalilović, KRITIČKO IZDANJE DJELA PERIVOJ SLAVUJA (BOLBOLESTĀN) AUTORA FEVZIJA MOSTARCA (Paleološko-filološka obrada), Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, elektronsko izdanje Zbornik radova XXI Simpozija “ODNOS RELIGIJSKOG I NACIONALNOG U IDENTITETU I STVARNOSTI BALKANSKIH NARODA”, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svezak 14, broj 40-41, Zagreb 2015. str. 384. SAHIHU-L-BUHARI ME PERKTHIM NE GJUHEN SHQIPE, NGA FETI MEHDIU, LIBRI- 9, LIBRI 10, LIBRI 11, LIBRI 12, PRISHTINE, 2014-2015. (SAHIHU-L-BUHARI SA PRIJEVODOM NA ALBANSKI JEZIK: KNJIGA 9,10,11,12, PRIŠTINA, 2014-2015, PREVEO FETI MEHDIU)

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 37
  • Page Range: 245-269
  • Page Count: 25
  • Language: Bosnian