CONTRIBUTION OF YAHYA KEMAL BEYATLI'S TRIP TO EAST TURKESTAN KAZAKH REFUGEE CAMPS IN  TURKEY Cover Image

YAHYA KEMAL BEYATH'NIN PEŞAVER DOĞU TÜURKISTANH KAZAK MUHACIRLER DERNEĞI'NIN TÜRKIYE'YE GÖC FAALIYETLERINE KATKISI
CONTRIBUTION OF YAHYA KEMAL BEYATLI'S TRIP TO EAST TURKESTAN KAZAKH REFUGEE CAMPS IN TURKEY

Author(s): Ahmet Yüksel
Subject(s): Cultural history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Social development, Sociology of Culture, 19th Century, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sage Yayınları
Keywords: Göç; Yahya Kemal; Doğu Türkistan; Kazak Muhacirler Derneği;

Summary/Abstract: 19 yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Ruslar ve Çinliler Türkistan’ı paylaşma politikaları geliştirmişler ve bu coğrafyanın yeraltı servetlerine göz dikmişlerdir. Türkistan’nın batısı Ruslar tarafından sömürülürken doğusu Çinlilerin insafına kalmıştır.Çin Doğu Türkistan’ı sürekli Çinli valiler vasıtasıyla yönetmiş, halkı maddi ve manevi olarak ezmiş ve yeraltı kaynaklarını sömürme politikası izlemiştir (Alptekin, 1985). Yaşadığı toprakların ismini değiştiren, kültür ve medeniyetini silmek isteyen istilacılar karşısında inanç, ahlak ve yaşam geleceğinin yok olmasına izin vermeyen Doğu Türkistan halkı bazıları, atalarının yaşadığı bu topraklardan, göç etmeye karar verir. Kafileler halinde on binlerce kişi ve binlerce aile değişik zamanlarda özgürlüğe göç ederler. Hindistan’a bin bir güçlükle ulaşan bu göçmen kafileleri daha sonra Pakistan’ın devlet olmasına şahit olmuşlardır. Doğu Türkistanlı Kazak Türkleri Pakistan’da Doğu Türkistanlı Kazak Muhacirler Derneği adlı bir sivil toplum örgütü kurdular. Doğu Türkistanlı Liderlerden Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin Türkiye’ye gelerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Türkiye’ye göç etmek için resmen müracaatta bulundu. 13 Mart 1952 tarih ve 3/14595 sayılı karar ile “Doğu Türkistan’dan göç ederek Hindistan, Pakistan ve Suudi Arabistan’da mülteci hayatı yaşayan Türklerden 1850 kişiye iskânlı göçmen olarak yerleşme imkanı sağlanmış oldu. Bu kapsamda Haziran 1952 ve 5 Şubat 1953 tarihinde Karaçi’de T.C.’nin Büyükelçisi Yahya Kemal Beyatlı ile görüşüldü. Anavatana kavuşmak için yardım talebinde bulunuldu.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 83-92
  • Page Count: 10
  • Language: Turkish