Conference Reports Cover Image

Sprawozdania
Conference Reports

Author(s): Paweł Pijas, Sylwia Surdykowska, Zuzanna Gądzik
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Theology and Religion, Conference Report
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Summary/Abstract: Paweł PIJAS – Prawo – sprzeciw – sumienie (Konferencja „Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych”, KUL, Lublin, 5-6 XI 2015) /// Sylwia SURDYKOWSKA – „Reorientacje” (Cykl spotkań upowszechniających wiedzę o świecie Azji i Afryki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego–barStudio przy Teatrze Studio, Warszawa) /// Zuzanna B. GĄDZIK – Ochrona życia – nowe wyzwania (Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia”, KUL, Lublin, 27 XI 2015)

  • Issue Year: 29/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 323-338
  • Page Count: 16
  • Language: Polish