The praise to Vasile Zagorschi, the contemporan musician with a capital letter, at 90 years Cover Image

Cuvânt despre contemporanul nostru, muzicianul cu majusculă Vasile Zagorschi (90 ani de la naștere)
The praise to Vasile Zagorschi, the contemporan musician with a capital letter, at 90 years

Author(s): Galina Kocharova, Violina Galaicu
Subject(s): Music
Published by: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
Keywords: Vasile Zagorschi
  • Issue Year: XXV/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 137-138
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian