Reviews and Notes Cover Image
  • Price 1.50 €

Reviews and Notes
Reviews and Notes

Author(s): Maciej Kozłowski, Ewa Latoszek , Katarzyna Żukrowska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Katarzyna Żukrowska (ed.): Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych (The role of institutionalization in shaping international relations) (Ewa Latoszek) Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski (eds.): Przyszłość Europy—wyzwania globalne—wybory strategiczne (The future of Europe—global challenges—strategic choices) (Katarzyna Żukrowska) Krzysztof Bojko: Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987–2006 (Israel and the aspirations of the Palestinians 1987–2006) (Maciej Kozłowski)

  • Issue Year: 15/2006
  • Issue No: 4
  • Page Range: 116-134
  • Page Count: 19
  • Language: English