Introduction to anthropology of lines. About the book “Lines: A Brief History” by Tim Ingold Cover Image

Wprowadzenie do antropologii linii. O książce „Lines: A Brief History” Tima Ingolda
Introduction to anthropology of lines. About the book “Lines: A Brief History” by Tim Ingold

Author(s): Krzysztof M. Maj
Subject(s): Anthropology
Published by: Ośrodek Badań Filozoficznych
Keywords: line;linearity;speciality;wayfaring;trail-following;Tim Ingold;topography;geopoetics

Summary/Abstract: Tekst niniejszy rozważa, w oparciu o krótką analizę kluczowych wątków książki Lines: A Brief History (2013) Tima Ingolda, zasadność wprowadzenia do dyskursu humanistycznego tytułowej antropologii linii. Za najważniejszą część koncepcji Ingolda uznaje się opisany przezeń zwrot od linearności modernizmu i nowoczesności do spacjalności postmodernizmu i ponowoczesno- ści – na czele z wprowadzoną przezeń opozycją dwóch praktyk poznawczych, trail-following oraz wayfaring, związanych – odpowiednio – z podążaniem do określonego miejsca w z góry zaplanowany sposób i nieskrępowanym wę- drowaniem po jakiejś przestrzeni. Natomiast poprzez osadzenie argumentacji Ingolda w egzemplifikacji nowomedialnej (np. nawigowanie za pomocą Google Maps czy eksplorowanie światów gier wideo) czy skojarzenie z szerzej znanymi koncepcjami filozoficznymi i pojęciami teoretycznymi próbuje się pokazać przełomowość Lines: A Brief History dla rozwoju topograficznego nurtu badań kulturowych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 124-133
  • Page Count: 10
  • Language: Polish