Intercultural competences and Erasmus programme participation Cover Image

Kompetencje międzykulturowe a udział w programie Erasmus
Intercultural competences and Erasmus programme participation

Author(s): Beata Krawczyk-Bryłka
Subject(s): Social Sciences, Economy, Sociology, Social development, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: culturally diverse teams;intercultural competences; trust in team

Summary/Abstract: Kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako postawa wobec współpracy z przedstawicielami innych kultur, to ważny element kształcenia studentów w procesie przygotowywania ich do podejmowania działań na globalnym rynku pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących postaw studentów wobec pracy w zespołach wielokulturowych. Skoncentrowano się głównie na porównaniu nastawienia studentów w zależności od tego, czy byli wcześniej uczestnikami programu Erasmus. Porównania dokonane w grupie 100 studentów wykazały, że w grupie, która brała udział w studiach zagranicznych istotnie bardziej pozytywne jest nastawienie do pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo, a samoocena własnych kompetencji międzykulturowych uczestników programu Erasmus jest wyższa niż grupy bez takiego doświadczenia.

  • Issue Year: 9/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 17-27
  • Page Count: 11
  • Language: Polish