Youthfulness or maturity? Who do employers trust more Cover Image

Młodość czy dojrzałość? – komu ufają pracodawcy
Youthfulness or maturity? Who do employers trust more

Author(s): Beata Krawczyk-Bryłka
Subject(s): Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Sociology
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: zaufanie w organizacji; zarządzanie kompetencjami;zarządzanie wiekiem;

Summary/Abstract: W niniejszym artykule poruszone są zagadnienia związane z zarządzaniem zaufaniem w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów, które charakteryzują pracowników godnych zaufania. Zaprezentowano trzy główne kategorie kompetencji pracowniczych wzmacniających wiarygodność i reputację: styl działania, relacje interpersonalne i wartości osobiste. Na ich tle przedstawiono cechy charakteryzujące pracowników młodych (pokolenie Y) i dojrzałych (powyżej 45. rż.), by ocenić, które z nich mogą być podstawą budowania kultury organizacji opartej na zaufaniu.

  • Issue Year: 4/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 17-27
  • Page Count: 11
  • Language: Polish