Artistic personality type and entrepreneurs features Cover Image

Predyspozycje zawodowe artysty a cechy przedsiębiorcze
Artistic personality type and entrepreneurs features

Author(s): Beata Krawczyk-Bryłka, Barbara Geniusz-Stepnowska
Subject(s): Social Sciences, Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: przedsiębiorczość artysty; cechy przedsiębiorcze; typy osobowości zawodowych

Summary/Abstract: Artykuł stanowi analizę porównawczą cech osobowości przypisywanych artystom z charakterystyką skutecznego przedsiębiorcy. Podstawą zestawienia jest profil osobowości twórczej, typy osobowości zawodowych oraz profil osobowości przedsiębiorcy. Celem artykułu jest wskazanie zakresu kompetencji, które mogą być niedostępne dla twórców, a które warunkują realizację przedsięwzięć biznesowych. Potwierdzeniem konieczności integracji sylwetki artysty i przedsiębiorcy są zaprezentowane przykłady czterech znanych artystów, którzy potrafili generować spektakularne zyski dzięki swojej twórczości.

  • Issue Year: 5/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-76
  • Page Count: 16
  • Language: Polish