Acedia, new gnosis, popreligion et consortes. Joseph Ratzinger/Benedict XVI theological diagnosis of modern crisis Cover Image

Acedia, neognoza, popreligia et consortes.Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI teologiczne diagnozy kryzysów współczesności.
Acedia, new gnosis, popreligion et consortes. Joseph Ratzinger/Benedict XVI theological diagnosis of modern crisis

Author(s): Jerzy Szymik
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: teologia; antropologia; bezbożność gnoza; buddyzm; hinduizm; oświecenie; kultura; nihilizm; Kościół

Summary/Abstract: Kształt antropologii zależy od kształtu teologii. Antropologia bezbożna wypacza obraz człowieka; zerwanie relacji z Bogiem sprawia, że wszelkie dziedziny życia i ludzkiej aktywności ulegają deformacji i degradacji. Człowiek, wyrzekając się swojego Stwórcy i zależności od Niego, traci poczucie sensu i smaku życia. Neurotycznie poszukując ich w innych przestrzeniach, zastępuje prawdziwe wartości substytutami, a prawdziwą rzeczywistość samodzielnie wykreowanymi rekwizytami. Ratzinger pokazuje, że utrata Boga i źle pojęta autonomia człowieka generuje smutek, pustkę i w efekcie bunt; wszystko w życiu staje się chore. Neognostycka mentalność, będąca mieszaniną antropologicznej frustracji, ślepej wiary w naukę oraz snobizmu elit; modne fascynacje zachodnimi wersjami dalekowschodnich religii, wspierającymi w sumie nihilistyczne zapędy ponowoczesności; narcystycznie kreatywna kultura oraz relatywistyczna twórczość sytuowana – w imię tolerancji i pluralizmu – poza dobrem i złem stanowią zdaniem J. Ratzingera/ Benedykta XVI najgroźniejsze dziś choroby kultury i duchowości. Lekarstwem może być tylko poznanie prawdziwego Boga i rozpoznanie w Nim źródła nadziei i miłości. Tylko z niego czerpiąc, człowiek jest zdolny współtworzyć świat, w którym ostatnie słowo nie należy do śmierci.

  • Issue Year: 10/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 5-21
  • Page Count: 17
  • Language: Polish