Theology in Poland Cover Image

Teologia w Polsce
Theology in Poland

Publishing House: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1732-4572
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Nowa seria naszego półrocznika przybrała całkiem nową szatę graficzną i jednolitą strukturę pod względem redakcyjnym. Główny jej trzon stanowią recenzowane artykuły naukowe, polsko- i obcojęzyczne, z zastrzeżeniem prawa pierwodruku, a także recenzje publikacji teologicznych, krajowych i zagranicznych, oraz autoprezentacje doktoratów, dokumentacja, sprawozdania i komunikaty. Największy nacisk kładziony jest na publikacje naukowe, które podlegają zewnętrznej recenzji, a w rezultacie nie wszystkie muszą być przyjęte do druku. To krytyczne podejście zaowocowało m.in. przyznaniem „Teologii w Polsce” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (maj 2010) punktacji i umieszczeniem czasopisma na liście B z sumą 6 punktów za publikację.