Sublime, beautiful and Polish. A search of national style in mass editions of poetry books in the Second Republic Cover Image

Wzniosłe, piękne i polskie. O poszukiwaniu stylu narodowego w masowych wydaniach tomików poetyckich w II Rzeczpospolitej
Sublime, beautiful and Polish. A search of national style in mass editions of poetry books in the Second Republic

Author(s): Jacek Ladorucki
Subject(s): Language and Literature Studies, Media studies, Poetry, Aesthetics, Polish Literature, Social Informatics, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, Cultural Essay, Sociology of Art, Sociology of Education
Published by: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Summary/Abstract: Bibliologiczne metody analizy procesów komunikacji literackiej odwołują się do treści książek rozumianej globalnie, do form uobecnienia utworów w druku. Edytorska sztuka obrazowania słowa w publikacji, choć pozornie ma niewiele wspólnego z istotą utworu, jako technika utrwalania ostatecznie wpływa na ukształtowanie przekazu i jego społeczne funkcjonowanie. W procesie historycznym komunikaty piśmiennicze w postaci książki zdominowały wymianę myśli i wyzwoliły kreatywność ludzi. Książka, oprócz miana nośnika, zyskała także status czynnika promocji utworu. Inlibrizacja jako podporządkowanie przekazu kulturowego wymogom określonego medium stała się jednym z najdonioślejszych procesów dziejowych (Ladorucki,2009, 214-224). Badanie historii książki jest więc sposobem poznawania kultury i poszerzania dyskursu humanistycznego z perspektywą uzyskania nowych interpretacji społecznej roli druku jako medium dominującego w przeszłości i dominowanego współcześnie (Munari,2014, 57-82).

  • Issue Year: 47/2016
  • Issue No: 01
  • Page Range: 114-131
  • Page Count: 18
  • Language: Polish