About models miniaturist of Hrvoje's Missal Cover Image
  • Price 5.00 €

O uzorima minijaturiste Hrvojevog misala
About models miniaturist of Hrvoje's Missal

Author(s): Ema Mazrak
Subject(s): Cultural history, Visual Arts, 15th Century, Philology
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: U istraživanjima kasnosrednjovjekovne umjetnosti na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kao i okolnih zemalja, najmanje pažnje je posvećeno studijama knjižnog slikarstva, a posebno je zanemaren segmenat komparativnih analiza koje bi ukazale, kako na spoljne uticaje većih likovnih središta, tako i na međusobnu povezanost ove vrste građe. Tako se i za dva prestižna rukopisa rađena za velikog vojvodu bosanskog i hercega splitskog Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1350-1416), Hrvojev misal i Hvalov zbornik, objavio nevelik broj radova koji bi pomogli u stilskom određivanju domaćih slikarskih škola, odnosno skriptorija i likovnom izrazu njihovih majstora. U ovom članku će se pokušati u kratkim crtama predstaviti rezultati istraživanja uzora, matrica i izvorišta koji se očituju u likovnom vokabularu minijaturiste Misala, a čiji je rad evidentiran i u dijelu oslika Hvalovog zbornika, kao i u Budimpeštanskoj hronici Tome Arhiđakona (Historia Salonitana).

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 44
  • Page Range: 17-50
  • Page Count: 34
  • Language: Croatian