Presentation of Old Testament prophets in miniature of medieval Bosnia in the case of Venetian collections Cover Image
  • Price 4.50 €

Predstavljanje starozavjetnih proroka u minijaturi srednjovjekovne Bosne na primjeru Mletačkog zbornika
Presentation of Old Testament prophets in miniature of medieval Bosnia in the case of Venetian collections

Author(s): Ema Mazrak
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: U pokušaju sagledavanja minijaturnog slikarstva srednjovjekovne Bosne kroz prizmu pitanja koja se vezuju u prvom redu za vjerovanja pripadnika Crkve bosanske, teško je naći čvršća uporišta na osnovu kojih bi se moglo konstatirati nešto sa sigurnošću. Prvo, zbog nedovoljnog broja sačuvanih kodeksa, od kojih je jedan broj veoma skromno iluminiran, a drugo, dostatna ikonografska tumačenja koja bi se odnosila na pojedine minijature sadržajno daleke od ustaljenih prikaza u Katoličkoj i Pravoslavnoj crkvi ne mogu nam dovoljno rasvijetliti određeno “vjerovanje”, jer ne postoje komparativni primjeri. Dakle, i izvršene analize minijatura ipak će nam sugerirati da izuzetak može, ali i ne mora biti pravilo, pogotovo ako se radi o tako kompleksnim pitanjima. Uprkos tome, svakako je potrebno naznačiti likovne sadržaje za koje se, bar zasada, ne mogu naći slični primjeri u minijaturnom slikarstvu šireg prostornog konteksta, a koji svakako predstavljaju i izvjesni specifikum u ikonografskom smislu. Jedan od takvih je i minijatura iz Mletačkog zbornika, pa ćemo iznijeti kratki osvrt na ovaj reprezentativni srednjovjekovni kodeks.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 38
  • Page Range: 61-78
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian