The artistic value and the ideological basis of the painting of St Joseph in the Church of Carmelite Sisters in Dubno. The growth of its worship in the 18th and 19th century Cover Image

Walory artystyczne i założenia ideowe obrazu św. Józefa z kościoła ss. karmelitanek w Dubnie. Rozwój jego kultu w XVIII i XIX w.
The artistic value and the ideological basis of the painting of St Joseph in the Church of Carmelite Sisters in Dubno. The growth of its worship in the 18th and 19th century

Author(s): Józef Benignus Wanat
Subject(s): History of Church(es), Visual Arts, Local History / Microhistory, 18th Century, 19th Century
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: painting; ideological basis; Carmelite Sisters monastery; Dubno

Summary/Abstract: Miasto Dubno nad rzeką Ikwą w pobliżu Łucka na Wołyniu znanejest z rezydencji ordynatów Ostrogskich. Stanowiło ważny punkt strategiczny z silną twierdzą, broniącą wschodnich kresów przedrozbiorowej Polski. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej przeniesiono tutaj sławne kontrakty lwowskie, ściągające rzesze ludzi. Miasto stało się centrum handlu dla całego Wołynia. Oprócz kościoła farnego pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena, na początku XVII w. Ostrogscy ufundowali bernardynom klasztor z kościołem Niepokalanego Poczęcia NPM. Za staraniem Teresy Baranowskiej, Marceliny Kobylińskiej i Benedykty Witkiewiczówny, karmelitanek dawnej obserwancji we Lwowie, powstała na ziemiach polskich ich druga fundacja w Dubnie. Przywilejem wydanym w Lublinie, dnia 5 czerwca 1688 r. Józef Karol Lubomirski, koniuszy koronny, wraz z małżonką Teofilą Ludwiką, zapisali karmelitankom w swoim sadzie zamkowym plac pod kościół i klasztor, wraz z murami dawnej łaźni i figarni.//The town of Dubno on the Ikva river near Lutsk in Volhynia is known for the former residence of the Ostrogski ordinates. In addition to the Parish Church of St John of Nepomuk, at the beginning of the 17th c. the Ostrogski family funded a monastery for the Bernardines, along with the Immaculate Conception BVM Church. With a privilege granted in Lublin on 5 June 1688, Józef Karol Lubomirski and his wife Teofila Ludwika bequeathed an area of land in their castle orchard to Carmelite Sisters for a church and a monastery.

  • Issue Year: 3/1996
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-134
  • Page Count: 22
  • Language: English, Polish