Book Reviews: Around the Mysteries of Animal Mind [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: “Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze”. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015] Cover Image

Noty o książkach: Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: „Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze”. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015]
Book Reviews: Around the Mysteries of Animal Mind [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: “Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze”. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015]

(Polish-language paperback edition of Animal Cognition: Evolution, Behavior and Cognition, 359 pp.)

Author(s): Justyna Tymieniecka-Suchanek
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 329-330
  • Page Count: 2
  • Language: Polish