Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Europë. E përktheu Artan Puto, Tiranë, 2009. Cover Image

Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Europë. E përktheu Artan Puto, Tiranë, 2009.
Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Europë. E përktheu Artan Puto, Tiranë, 2009.

Author(s): Kahreman Ulqini
Subject(s): Anthropology, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Nathalie Clayer ; fillimet e nacionalizmit shqiptar Lindja ; ; Europë. Artan Puto ; Tiranë ; 2009

Summary/Abstract: Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Europë. E përktheu Artan Puto, Tiranë, 2009.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 261-269
  • Page Count: 9
  • Language: Albanian