“World is God’s body”. Limits of the metaphor from the perspective of catholic doctrine Cover Image

„Świat to ciało Boga”. Granice metafory z punktu widzenia doktryny katolickiej
“World is God’s body”. Limits of the metaphor from the perspective of catholic doctrine

Author(s): Anna Maliszewska
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: God’s body; panentheism; feminist theology

Summary/Abstract: „Świat jako ciało Boga” jest metaforą rozwijaną na gruncie teologii feministycznej.Niniejszy tekst stara się zbadać tę metaforę przez pryzmat nauczania Kościoła katolickiego. W tym celu mierzy się z pytaniem o właściwe rozumienie relacji pomiędzy Bogiem a światem, rozumienie Wcielenia, natury człowieka.Artykuł próbuje również ukazać założenia, na jakich budowana jest metafora„świat to ciało Boga” oraz nazwać błędy, do jakich może prowadzić, nie zapominając przy tym o jej pozytywnych stronach.

  • Issue Year: 10/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 119-133
  • Page Count: 15
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode