Perceived parenting style and attachment Cover Image
  • Price 2.00 €

Възприеман родителски стил и привързаност
Perceived parenting style and attachment

Author(s): Zornitsa Totkova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: родителски стил; привързаност.

Summary/Abstract: Представени са резултатите от изследване с 334 лица в ранна зрялост, които очертават връзката между възприемания родителски стил и формираната привързаност. Основните резултати са, че възприеманата топлина и подкрепа от родителя водят до по-ниски нива на тревожност и желание за избягване. Възприеманият родителски стил води до изграждане на модел на привързаност, който се пренася върху всички значими фигури.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 480-486
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian