The third part of the talk: Erikson and Baron Lulcho Cover Image
  • Price 2.00 €

Третата част на разговора: Ериксън и Барон Лулчо
The third part of the talk: Erikson and Baron Lulcho

Author(s): Albena Hinkova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: политическа журналистика; идентичност; типология; легитимиране; проект; съпротива.

Summary/Abstract: Тази разработка предлага интерпретация на социално-психологически проблеми през визия, която е по-скоро историко-журналистическа, отколкото литературноисторическа. Базирана е върху представата на Ериксън за кризата не като катастрофа, а като повратен момент. Анализът е ретроспективен и е фокусиран върху публицистични текстове от две десетилетия в българската история (50–60-те години на ХIX век), за които е характерна подобна кризисност – повишена податливост на обществото към влияния и засилен потенциал за развитие. Изследването разграничава типовете идентичност и в зависимост от институционалния им контекст, поради което в него си дават среща две типологии – на идентичностите и на начините за изграждането им. Проследени са и някои перспективи за развитие, заложени в анализирания период.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 375-380
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian