The Five Cases –- Sheltering in the Culture Freud Cover Image
  • Price 4.90 €

„5-те случая“ – приютяване в „културата Фройд“
The Five Cases –- Sheltering in the Culture Freud

Author(s): Rositsa Chernokozheva
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«

Summary/Abstract: Books review: 1: Дора. Фрагмент от анализата на един случай на хистерия. Превод от немски Теодора Карамелска. „КХ – Критика и Хуманизъм“ и „Стигмати“, С., 2009. 2: Човекът плъх. Бележки относно един случай на натраплива невроза. Превод от немски Нина Николова и Светла Маринова. „КХ – Критика и Хуманизъм“ и „Стигмати“, С., 2010. 3: Малкият Ханс. Анализ на фобията на едно петгодишно дете. Превод от немски Теодора Карамелска. „КХ – Критика и Хуманизъм“ и „Стигмати“, С., 2011. 4: Председателят Шребер. Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя. Превод от немски Анета Иванова и Владимир Теохаров под ред. на Нина Николова. „КХ – Критика и Хуманизъм“ и „Стигмати“, С., 2012. 5: Човекът вълк. Из историята на една инфантилна невроза. Допълнение от Рут Мак Брънзуик. Превод от немски Светла Маринова, превод от английски Антоанета Колева. „КХ – Критика и Хуманизъм“ и „Стигмати“, С., 2013.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 16
  • Page Range: 362-377
  • Page Count: 16
  • Language: Bulgarian