Editorial Cover Image

Od redakcji
Editorial

Author(s): Agnieszka Izdebska, Danuta Szjanert
Subject(s): Literary Texts
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Re-writing, ré-écriture, prze-pisywanie — to pisanie od nowa już napisanego. Dywiz w nazwie wskazuje na różnicę, którą nieuchronnie zarażone jest każde takie powtórzenie. Ta ogólna formuła odsyła oczywiście do szczególnych postaci literackiego recyklingu, twórczego pasożytowania na cudzych tekstach (nie tylko literackich): renarracji, refabularyzacji, rekonwencjonalizacji, amplifikacji, kontynuacji, reinterpretacji, translacji — form apokryficznych, pastiszowych, parodyjnych. Ten rodzaj praktyk intertekstualnych ma nie tylko bardzo długą tradycję, ale jest też intensywnie obecny w różnych obiegach i przestrzeniach cyrkulacji kultury współczesnej (gdzie na przykład pojawia się pod zapożyczonymi z przestrzeni nieliterackich, nowymi nazwami: fanfików, coverów, re-mixów czy pre-, mid-, para-, alter-, sequeli).

  • Issue Year: 57/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-7
  • Page Count: 1
  • Language: Polish