The Problems of Literary Genres Cover Image

Zagadnienia Rodzajów Literackich
The Problems of Literary Genres

Publishing House: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Subject(s): Literary Texts
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0084-4446
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1-2/53
 • Issue No. 1/54
 • Issue No. 2/54
 • Issue No. 1/55
 • Issue No. 2/55
 • Issue No. 1/56
 • Issue No. 2/56
 • Issue No. 1/57
 • Issue No. 2/57
 • Issue No. 1/58
 • Issue No. 2/58
 • Issue No. 1/59
 • Issue No. 2/59
 • Issue No. 3/59
 • Issue No. 4/59
 • Issue No. 1/60
 • Issue No. 2/60
 • Issue No. 3/60
 • Issue No. 4/60
 • Issue No. 1/61
 • Issue No. 2/61
 • Issue No. 3/61
 • Issue No. 4/61
 • Issue No. 1/62
 • Issue No. 2/62
 • Issue No. 3/62
 • Issue No. 4/62
 • Issue No. 1/63
 • Issue No. 2/63
 • Issue No. 3/63
 • Issue No. 4/63
 • Issue No. 1/64
 • Issue No. 2/64
 • Issue No. 3/64
 • Issue No. 4/64
 • Issue No. 1/65
 • Issue No. 2/65
 • Issue No. 3/65
 • Issue No. 4/65
 • Issue No. 1/66
 • Issue No. 2/66
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).