“Communicating about yourself” on the Internet in the era
of the dominance of the iconosphere Cover Image

„Komunikowanie o sobie” w internecie w dobie dominacji ikonosfery
“Communicating about yourself” on the Internet in the era of the dominance of the iconosphere

Author(s): Magdalena Wasylewicz
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: komunikacja; ikonosfera; internet; osobowość narcystyczna; communication; iconosphere; Internet; narcissistic personality;

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kontrowersyjne praktyki młodzieży związane z umieszczaniem swoich zdjęć i filmów w sieci. Masowa publiczność „karmiona” jest niezliczonymi ilościami obrazów dostarczanych codziennie przez media i codziennie jest „głodna” nowych wrażeń. Tak głodna, że sama na coraz większą skalę umieszcza w internecie „różne” swoje prywatne,a nawet intymne zdjęcia czy filmiki. Współcześnie mamy do czynienia z zalewem fotografii narcystycznej. Do tego, by zaistnieć, zostać zauważonym, konieczne staje się prowokacyjne zwrócenie na siebie uwagi, a wstyd jest niemodny i nieopłacalny. The article is an attempt to draw attention to the controversial practice of young people associated with the placement of their pictures and videos on the Web. The mass audience is “fed” by countless amounts of images supplied daily by the media and it is “hungry” new impressions. So“hungry” that on an increasing scale places on the Internet their private, intimate photos or videos. Today we are dealing with the narcissistic photography. Also, to exist on the web, it becomes necessary to provoke, a shame is outmoded and unprofitable nowadays.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 172-177
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish