Who is John Doe? Pilgrims, Hunger, Searchers, Lost, and their Identity Today Cover Image

Who is John Doe? Pútnici, hľadajúci, utečenci, stratení a ich identity dnes
Who is John Doe? Pilgrims, Hunger, Searchers, Lost, and their Identity Today

Author(s): Lukáš Jeník
Subject(s): Politics / Political Sciences, Philosophy, Social Sciences, Theology and Religion, Conference Report
Published by: Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Summary/Abstract: Workshop projektu KEGA 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 5. 11. 2015

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 65-68
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak