Samoidentyfikacja Żydów radzieckich w interpretacji artystycznej Fridricha Gorensztejna. Berdyczów. Dramat w trzech aktach, ośmiu obrazach i 92 Cover Image

Самосознание советских евреев в художественной интерпретации Фридриха Горенштейна. „Бердичев. Драма в трех действиях, восьми картинах и 92 скандалах”
Samoidentyfikacja Żydów radzieckich w interpretacji artystycznej Fridricha Gorensztejna. Berdyczów. Dramat w trzech aktach, ośmiu obrazach i 92

Author(s): Izabela Kowalska-Paszt
Subject(s): Literary Texts
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.
Keywords: judeo-slavica; Fridrich Gorensztejn; emigrantologia

Summary/Abstract: Tekst źródłowy napisał „przemilczany” w radzieckiej kulturze oficjalnej prozaik i dramaturg – Fridrich Gorensztejn – w połowie lat 70. XX w., na krótko przed emigracją do Berlina Zachodniego. Projekt artystyczny, jakim jest cały jego dorobek literacki, zdominowała optyka peryferyjna, punkt oglądu z pozycji outsidera – rosyjskiego Żyda. Centrum interpretowanego dramatu stanowi obraz radziecko‑żydowskiego prowincjonalnego miasteczka, za którym w warstwie metaforycznej kryje się problematyka miejsca diaspory żydowskiej w historii polskiej, rosyjskiej i radzieckiej, problematyka samoidentyfikacji Żydów radzieckich. W artykule przeanalizowano i zinterpretowano dwie najważniejsze, konstytutywne, zdaniem autorki, składowe samoidentyfikacji głównych postaci dramatu – sióstr Łuckich, ich brata Sumera i siostrzeńca Wili – sztetł, żydowskie miasteczko, którego byt codzienny i historia ich ukształtowały, oraz język Żydów askenazyjskich – jidysz – stanowiący ich naturalne środowisko, poprzez który postrzegają siebie i otaczający świat.

  • Issue Year: 10/2013
  • Issue No: 26
  • Page Range: 573-586
  • Page Count: 14
  • Language: Russian