The First Volume of Cyrillo-Methodian Sources Cover Image
  • Price 3.90 €

Tом първи на кирило-методиевските извори
The First Volume of Cyrillo-Methodian Sources

Мая Иванова. Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил Философ. Кирило-Методиевски извори. Т. 1 (=Кирило-Методиевски студии. Кн. 22). София, 2013. 336 с.

Author(s): Cvetomira Danova
Subject(s): Book-Review
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 95-101
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian