[rev.] Stanisław Leśniewski, "Pisma zebrane", red. Jacek Jadacki, t. 1–2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015 (t. 1, s. 1–468, t. 2, s. 475–876) Cover Image

[rec.] Stanisław Leśniewski, "Pisma zebrane", red. Jacek Jadacki, t. 1–2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015 (t. 1, s. 1–468, t. 2, s. 475–876)
[rev.] Stanisław Leśniewski, "Pisma zebrane", red. Jacek Jadacki, t. 1–2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015 (t. 1, s. 1–468, t. 2, s. 475–876)

Author(s): Ryszard Miszczyński
Subject(s): History, Philosophy, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Issue Year: XII/2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 235-246
  • Page Count: 12
  • Language: Polish