“Without speech” – that is the beginning of human life. Baby and small child care in Poland in modern times Cover Image

„Niemowność” – czyli początek życia człowieka. Opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem w Polsce w czasach nowożytnych
“Without speech” – that is the beginning of human life. Baby and small child care in Poland in modern times

Author(s): Dorota Żołądź-Strzelczyk
Subject(s): Social Sciences, Education, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: baby; child care; iconography; newborn

Summary/Abstract: Ludzie od wielu wieków mieli świadomość, że pierwszy okres życia człowieka – niemowlęctwo – to czas, w którym dziecku poświęcać należy wiele troski. Stosowano więc wiele zabiegów (uzasadnianych względami zdrowotnymi i higienicznymi, ale także magicznymi i religijnymi), które zapewnić miały nowo narodzonemu odpowiednie warunki rozwoju. W źródłach mówi się zwłaszcza o powijaniu, karmieniu i kąpieli. W źródłach pisanych i ikonografii pojawia się także kołyska jako miejsce spoczynku i narzędzie troski. Uzupełnieniem źródeł pisanych dotyczących omawianego tematu są zabytki ikonograficzne. Niestety, nawet żmudne poszukiwanie nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty w postaci konkretnych przykładów ukazujących początki życia człowieka.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 28
  • Page Range: 325-348
  • Page Count: 24
  • Language: Polish