Family forms of the orphaned child care Cover Image

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym
Family forms of the orphaned child care

Author(s): Agnieszka Regulska
Subject(s): Social Sciences, Education, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: adoption; children’s villages; family home child; foster family; institutions of care and education; orphaned child

Summary/Abstract: Opieka nad dzieckiem wychowywanym poza rodziną organizowana jest w formach instytucjonalnych (placówki opiekuńczo‑wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i wielofunkcyjne) oraz w formach rodzinnych (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo‑wychowawcze typu rodzinnego i rodziny adopcyjne). We współczesnym systemie opieki nad dzieckiem osieroconym podkreśla się prymat rodzinnych form wsparcia oraz pracy socjalnej z rodzicami dziecka, w celu umożliwienia mu jak najszybszego powrotu do domu. Rodzinna opieka zastępcza daje szansę dzieciom osieroconym na rekompensatę negatywnych skutków sieroctwa, gdyż zapewnia lepsze, niż w formach instytucjonalnych, warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 28
  • Page Range: 173-184
  • Page Count: 12
  • Language: Polish