Family as rst and vital cell of society (FC, 42) Cover Image

Rodzina pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa (Familiaris consortio, nr 42)
Family as rst and vital cell of society (FC, 42)

Author(s): Józef Młyński
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: existence; family; man; relations; society; social cell; social group

Summary/Abstract: Rodzina to nie tylko podstawowa i pierwotna komórka społeczeństwa, ale także grupa utrzymująca jego biologiczną ciągłość. Nie ma społeczeństwa bez rodziny i rodziny bez społeczeństwa. Te dwa byty uzupełniają się. Można stwierdzić, że społeczeństwo będzie tym, czym jest rodzina, w której rodzi się i rozwija baza społeczeństwa – człowiek. Dlatego też rodzina jest odpowiedzialna za kształtowanie i wypełnianie podstawowych funkcji będąc fundamentem życia społecznego. Jan Paweł II stwierdza, że przyszłość ludzkości zależy od rodziny. Jest zatem rzeczą ważną, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 141-160
  • Page Count: 20
  • Language: Polish