Birth control and social and economical changes in People’s Republic of China Cover Image

Regulacja urodzeń a przemiany społeczno‑gospodarcze w Chińskiej Republice Ludowej
Birth control and social and economical changes in People’s Republic of China

Author(s): Wojciech Stankiewicz
Subject(s): Recent History (1900 till today)
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: China; birth policy, population; policy; human rights

Summary/Abstract: Artykuł pokazuje, jak duży wpływ na przeludnienie Chin wywierają tradycja i dawna polityka byłych przywódców partyjnych (w szczególności Mao Tse-tunga). Tradycja ma wpływ na model rodziny w szczególności na terenach wiejskich, gdzie mieszka około 75% ludności trudniącej się pracą na roli, gdzie wielodzietne rodziny mają większe szanse przetrwania. Należy, zreformować myśl światopoglądową Chińczyków oraz rozwinąć miasta i przemysł, ażeby zmniejszyć liczbę ludności zatrudnionej w rolnictwie i mieszkającej na wsi. Przeludnienie Chin jest problemem globalnym, a Chiny bez pomocy finansowej od państw zachodnich szybko nie poradzą sobie z rosnącą liczbą ludności. Należy dopilnować, by państwa zachodnie regularnie wpłacały środki finansowe na Fundusz Ludnościowy.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 33
  • Page Range: 131-150
  • Page Count: 20
  • Language: Polish