Foreword Cover Image

Predgovor
Foreword

Author(s): Emira Marić-Jašarević, Narcis Saračević
Subject(s): Editorial
Published by: Međunarodni forum Bosna

Summary/Abstract: Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880–2014 sačinjena je na osnovu podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 743 bibliografska zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na umu da ova Bibliografija ne obuhvata sve objavljene publikacije koje se tematski na bilo koji način dotiču Sarajeva kao kulturno -historijskog, političkog ili geografskog pojma i slično, već predstavlja popis publikacija koje Biblioteka Sarajeva trenutno posjeduje i koje su katalogizirane i pohranjene u elektronskom katalogu Biblioteke, a obuhvataju period od 1880. do 2014. godine.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 69-70
  • Page Range: 7-7
  • Page Count: 1
  • Language: Bosnian