The role of the home teacher’s authority in shaping the aristocrat’s communicative competence in the first half of the nineteenth century on the example of ‘The Journal of a Home Teacher’ from the years 1814–1823 by Julian Antonowicz Cover Image

Rola autorytetu nauczyciela domowego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej arystokraty w I połowie XIX wieku na przykładzie „Dziennika nauczyciela domowego” z lat 1814–1823 Juliana Antonowicza
The role of the home teacher’s authority in shaping the aristocrat’s communicative competence in the first half of the nineteenth century on the example of ‘The Journal of a Home Teacher’ from the years 1814–1823 by Julian Antonowicz

Author(s): Irmina Kotlarska
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Keywords: communicative competence intentional language usage; authority; journal of a home teacher

Summary/Abstract: Rola autorytetu nauczyciela domowego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej arystokraty w I połowie XIX wieku na przykładzie „Dziennika nauczyciela domowego” z lat 1814–1823 Juliana Antonowicza

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 61
  • Page Range: 125-140
  • Page Count: 16
  • Language: Polish