Klaudia Węc, Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje [Borders and Transgressions in Contemporary Education: Contestatory Dimension of Critical Pedagogy and Its Practica Cover Image

Klaudia Węc, Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje [Borders and Transgressions in Contemporary Education: Contestatory Dimension of Critical Pedagogy and Its Practica
Klaudia Węc, Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje [Borders and Transgressions in Contemporary Education: Contestatory Dimension of Critical Pedagogy and Its Practica

Author(s): Małgorzata Przanowska
Subject(s): Social Sciences, Education, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Issue Year: 18/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 275-284
  • Page Count: 10
  • Language: English