Balkanmediävistik als Forschungskonzept Cover Image

Balkanmediävistik als Forschungskonzept
Balkanmediävistik als Forschungskonzept

Author(s): Oliver Jens Schmitt
Subject(s): History
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Srednjovjekovna istorija Balkana pisana je prvenstveno u okvirima nacionalnih historiografija određenih država, i to uglavnom u formi nacionalne istorije. Medijevistička kompetencija izvan regiona u zadnjih trideset godina je u znatnoj mjeri opala. Isto tako primijetan je nizak nivo komunikacije ne samo u regionalnoj medijevistici, već i u kontekstu istorije srednjeg vijeka u Evropi uopšte. Imajući to u vidu, razmatra se u kojoj mjeri bi jače povezivanje regionalnog istraživanja te pojačano koncepciono određenje predmeta istraživanja moglo doprinijeti boljem uvidu u regionalna istraživanja. U referatu se takođe diskutuje o odnosu balkanske medievistike prema “imperijalnim” disciplinama – bizantologiji i osmanistici.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 42
  • Page Range: 131-134
  • Page Count: 4
  • Language: German