MARRËDHËNIET E VENEDIKUT ME KISHAT PARA DHE GJATË LUFTËS SHQIPTARO-OSMANE, ROLI I TYRE DHE DEPËRTIMI I HUMANIZMIT NË SHQIPËRI Cover Image
  • Price 4.50 €

MARRËDHËNIET E VENEDIKUT ME KISHAT PARA DHE GJATË LUFTËS SHQIPTARO-OSMANE, ROLI I TYRE DHE DEPËRTIMI I HUMANIZMIT NË SHQIPËRI
MARRËDHËNIET E VENEDIKUT ME KISHAT PARA DHE GJATË LUFTËS SHQIPTARO-OSMANE, ROLI I TYRE DHE DEPËRTIMI I HUMANIZMIT NË SHQIPËRI

Author(s): Oliver Jens Schmitt
Subject(s): History
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 007-015
  • Page Count: 9
  • Language: Albanian