THE NUMBER OF ROMAN CATHOLICS IN THE ASIAN PART OF THE RUSSIAN EMPIRE AND THE GEOGRAPHY OF SETTLEMENTS ACCORDING TO 1859–1865 STATUS ANIMARUM Cover Image

География мест проживания и численность римо-католиков в Азиатской части Российской империи согласно Исповедным ведомостям 1859–1865 годов
THE NUMBER OF ROMAN CATHOLICS IN THE ASIAN PART OF THE RUSSIAN EMPIRE AND THE GEOGRAPHY OF SETTLEMENTS ACCORDING TO 1859–1865 STATUS ANIMARUM

Author(s): Viktor Bilotas
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Catholic Church; 19th century; Siberia; Russian empire; Status animaru

Summary/Abstract: Straipsnyje išdėstomi 1859–1865 metų Sibiro Romos katalikų parapijų registrų Status animarum tyrinėjimų rezul¬tatai. Atskleidžiami aspektai: katalikiškų gyvenviečių geografija ir katalikų skaičius 1860 metų Rusijos imperijos azijinėje dalyje. The article presents the results of the research of Status animarum registers of Roman Catholic parishes in Siberia from 1859 to 1865. The article reveals such aspects as the geography of Catholic settlements in the Asian part of the Russian empire in 1860 and the number of Catholics in these settlements.

  • Issue Year: 85/2016
  • Issue No: 57
  • Page Range: 77-87
  • Page Count: 11
  • Language: Russian