SOTER: Journal of Religious Science Cover Image

SOTER: religijos mokslo žurnalas
SOTER: Journal of Religious Science

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1392-7450
Online-ISSN: 2335-8785
Status: Active

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 11/41
 • Issue No. 13/41
 • Issue No. 14/42
 • Issue No. 15/43
 • Issue No. 16/44
 • Issue No. 17/45
 • Issue No. 18/46
 • Issue No. 19/47
 • Issue No. 20/48
 • Issue No. 21/49
 • Issue No. 22/50
 • Issue No. 23/51
 • Issue No. 24/52
 • Issue No. 25/53
 • Issue No. 26/54
 • Issue No. 27/55
 • Issue No. 28/56
 • Issue No. 29/57
 • Issue No. 30/58
 • Issue No. 31/59
 • Issue No. 32/60
 • Issue No. 33/61
 • Issue No. 34/62
 • Issue No. 35/63
 • Issue No. 36/64
 • Issue No. 37/65
 • Issue No. 38/66
 • Issue No. 39/67
 • Issue No. 40/68
 • Issue No. 41/69
 • Issue No. 42/70
 • Issue No. 43/71
 • Issue No. 44/72
 • Issue No. 45/73
 • Issue No. 46/74
 • Issue No. 47/75
 • Issue No. 48/76
 • Issue No. 49/77
 • Issue No. 50/78
 • Issue No. 51/79
 • Issue No. 52/80
 • Issue No. 53/81
 • Issue No. 54/82
 • Issue No. 55/83
 • Issue No. 56/84
 • Issue No. 57/85
 • Issue No. 58/86
 • Issue No. 59/87
 • Issue No. 60/88
 • Issue No. 61/89
 • Issue No. 62/90
 • Issue No. 63/91
 • Issue No. 64/92
 • Issue No. 65/93
 • Issue No. 66/94
 • Issue No. 67/95
 • Issue No. 68/96
 • Issue No. 69/97
 • Issue No. 70/98
 • Issue No. 71/99
 • Issue No. 72/100
 • Issue No. 73/101
 • Issue No. 74/102
 • Issue No. 75/103
 • Issue No. 76/104
 • Issue No. 77/105
 • Issue No. 78/106
 • Issue No. 79/107
 • Issue No. 80/108
 • Issue No. 81/109
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Mokso žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Per metus išleidžiami 4 numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris – arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Scientific Magazine had been published since 1924 by University Vytauti Magni faculty of Theology-Philosophy and renewed in 1999 at the Faculty of Catholic theology at Vytautas Magnus University. 4 annual volumes are published in Lithuanian, English, German French, Italian, Polish and Russian languages. The magazine is the Chancellor of the Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University, the Archbishop Metropolitan Sigitas Tamkevičius SJ.