Миссия иезуитов в Сибири в период правления Н. Хрущева Cover Image

Jesuits’ mission in Siberia during the period of N. Khrushchev‘s rule
Миссия иезуитов в Сибири в период правления Н. Хрущева

Author(s): Viktor Bilotas
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Katalikų Bažnyčia; Jėzuitai; Sibiras; Sovietų Sąjunga; Misija Catholic Church; Jesuits; Siberia; USSR; Mission

Summary/Abstract: Straipsnyje sutrumpinta forma išdėstomi jėzuitų veiklos Sibire 1955–1964 metais tyrinėjimų rezultatai. Atsklei¬džiami tokie šios misijos aspektai: kunigų personalijos, geografija, vietinės valdžios reakcija, misijos būdas, jos trukmė ir pabaiga dėl represijų atsinaujinimo. The article briefly presents the results of the research on Jesuits’ activities in Siberia from 1955 to 1964. The article reveals these aspects of their mission: personalities of priests, geography, reaction of local government, means of mission, its duration and ending due to the recommencement of repressions.

  • Issue Year: 83/2015
  • Issue No: 55
  • Page Range: 27-37
  • Page Count: 11