A Review of Historiography about Tuzla in Ottoman Period Cover Image

Pregled historiografije o Tuzli za osmanski period
A Review of Historiography about Tuzla in Ottoman Period

Author(s): Alen Salihović
Subject(s): The Ottoman Empire
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: historiografija; Tuzla; osmanski period; literatura; historijski izvori; osmanski dokumenti; sidžili; berati; bujuruldije; defteri; memoari; vakufi; vakufname; arhivi; građa

Summary/Abstract: U radu je dat pregled dosadašnje historiografi je koja se direktno ili indirektno bavi pitanjem historije Tuzle u osmanskom periodu. Ukazano je i na različite izvore koji su značajni za proučavanje Tuzle u vrijeme Osmanlija.Historiografija je prikazana kroz tri tematske cjeline. Jedan dio se odnosi na literaturu i izvore koji govore o političkim prilikama u Tuzli tokom osmanske vladavine, drugi na kulturna, obrazovna i vjerska pitanja i treći je historiografi ja o procesu razvoja Tuzle. Za svako navedeno pitanje, autor je dao ocjenu stepena istraženosti te probleme sa kojima su se historičari susretali u istraživanju. Nedovoljni sistemski poticaj istraživanja historije Bosne i Hercegovine predstavlja glavnu prepreku daljeg razvoja historiografije, čime je nova spoznaja o historiji Tuzle svedena na uske okvire.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 67-82
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian, Croatian