Normative State in Ivan Lovrenović's "Liber memorabilum" novel Cover Image

Normativno stanje u romanu Liber memorabilium Ivana Lovrenovića
Normative State in Ivan Lovrenović's "Liber memorabilum" novel

Author(s): Dubravko Jakić
Subject(s): Applied Linguistics, Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: Norma; frazeologija; dijalektizam; višeznačje

Summary/Abstract: U ovome radu iznijet će se činjenice o jezičnim aspektima književne orijentacije i jezične građe Ivana Lovrenovića. Govor upotrijebljen u romanu posjeduje štokavsku bazu ijekavskog i ikavskog izgovora. Normom, jezik u romanu je obilježen, ne do u krajnosti ispoštovan, o čemu svjedoče razne leksikološke varijacije, postojeća gramatička i ortografska rješenja. Primjeri leksikološkog višeznačja, funkcionalne stilizacije, morfološke fleksije, sintaksičkog veznog ustrojstva na razini teksta i rečenice ­ odraz su postojećeg “neadekvatnog” izraza što svjedoči piščev manir i svjesnu odluku da suvremena pitanja u jeziku prodiskutira književnostilskim nijansiranjem postignutih značenja. Funkcionalnost izraza ne postiže se samo potvrđivanjem stilističkih pravila, nego i unošenjem povijesnih frazema, dijalektizama, historijski potvrđenih leksema u državnom i jezičnom povijesnom oblikovanju, čime sociopolitika potvrđuje konkretnu nivelizaciju bivših normativnih oblika gramatičnouzusnog pojavljivanja leksika, rečenične konstrukcije, tekstualne veze i konkretizacije jezične zbilje u ispoljavanju jezika kao sredstva različitih govornika, mogućnosti pisane predodžbe povijesnog uobličavanja bosanskohercegovačkog prostora u kontekstu komunikacije civilizacija raznih vidova književnog, prije svega, jezičnog stvaralaštva.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 11
  • Page Range: 47-60
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian, Croatian