Views in the standardization processes in the Montenegrin language Cover Image

Pogledi u procese standardizacije u crnogorskome jeziku
Views in the standardization processes in the Montenegrin language

Author(s): Dubravko Jakić
Subject(s): Sociolinguistics
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: jezični standard;kodifikacija;identitet;srednjojužnoslavenski dijasistem;srpskohtvatski jezik;crnogorski jezik;bosanski jezik

Summary/Abstract: U ovome radu razmotrit će se ključna dešavanja u procesima standardizacije crnogorskoga jezika do njegovog službenog priznanja s uporednim osvrtom na iste ili bliske faze standardološkoga uobličavanja u bosanskome jeziku, odnosno povijesne faze kodifikacije suvremenoga i dosuvremenog perioda jezičnoga razvitka dvaju južnoslavenskih prostora bivše srpskohrvatske jezične zajednice, danas standardnih pojavnih oblika srednjojužnoslavenskoga dijasistema. Povijest književne upotrebe i standardologija suvremene kodifikacije u jeziku bivših državnih jedinica naglo su raskinute devedesetih godina dvadesetoga stoljeća i jezici su krenuli svojim povijesnim putem. Cilj je službeno jezično osamostaljenje u vlastitoj državnoj zajednicii kulturološko narodno priznanje u sastavu međunarodnoga lingvističkog atašea. Identitetom u ovom radu se bavimo iz povijesnih razloga u svrhu jezičnoga obrazloženja, te iz lingvističkih poriva prema državotvornom osamostaljenju upotrebe jezika u svim sferama društva i društva nekadašnje jugoslovenske zajednice.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 29-38
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian, Croatian