Linguistic peculiarities of the founder's inscription of Zeta's bishop Neofit Cover Image

Jezične osobitosti ktitorskog natpisa zetskog episkopa Neofita
Linguistic peculiarities of the founder's inscription of Zeta's bishop Neofit

Author(s): Dubravko Jakić
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Historical Linguistics
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: redakcija staroslavenskoga jezika;staroslavenski jezik;narodni jezik;kodifikacija;ortografija; title;dvolinijski sustav

Summary/Abstract: U pogledu ktitorskoga natpisa zetskog episkopa Neofita ovim radom bit će predočeno međusobno prožimanje staroslavenskoga i narodnog, crkvenoslavenske varijante ćiriličnih natpisa-bosansko-humske, zetsko-humske, ćirilične grafije i bosanične diplomatske i epigrafske u početku svog razvoja. U fonološkom pogledu razmotrit ćemo osobine vokalizacije u ranoj fazi razvitka narodnoga jezika na humskom tlu bosanskog i crnogorskog tipa, ponašanje poluglasa u konsonantskim grupama i njihovo moguće izjednačavanje, te pojava protetskih vokala na početku staroslavenskog leksema koji je intermedij pisarskih škola u srednjovjekovnoj tradiciji udaljavanja od ćirilskog kanonskoga pravopisa i približavanja narodnim normama iskaza u funkciji crkvenoslavenskoga bogoslužja. U tom pravcu razvitka jezičnih formulacija, koje se knjiški utvrđuju i razrađuju od staroslavenizama, poslužit će nam ortografske title, oblici interpunkcije u humskome tekstu izjavnog tipa u razini dvolinijskog sustava bilježenja, načini pisanja brojeva u takvome grafijskom sustavu, grafema za pojedine ćirilične znakove, a prvenstveno skraćivanje morfoloških oblika riječi pri čemu će se uobličiti paralela kontinuiranoga povijesnog razvitka jezičnog ustrojstva postojećih razina i oblasti proučavanja fonoloških redakcijskih obilježja nekad ujednačenog prostora s proizvoljnostima u pisanju i govoru, odlikama narodnih crta unutar bogoslužja, klasičnog staroslavenskog teksta i službenih kodifikacija prvenstveno u planu ortografije, preko gramatičkih nastavaka u fazi oblikovanja narodnih leksema, do sintaksičkih pozicija i rasporeda građe riječi. Natpis je klesan na ploči od žućkastoga pješčara s puknutom sredinom. Ploča se nalazila nad ulazom u crkvu sv. Petra u selu Bogdašićima u Boki Kotorskoj.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 39-61
  • Page Count: 23
  • Language: Bosnian, Croatian
Toggle Accessibility Mode